Har du dansk mobilnr, skriv +45 først, uten spaces før selve mobilnr